Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:20:"4.23 Sportovní akce";}}

Tělovýchova a sport - 4.23 Sportovní akce

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 03.04.2017
ukončení příjmu žádostí 21.04.2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém jednání dne 28. února 2017 podmínky a vyhlášení dotačního programu.

Předmětem podpory je podpora organizace sportovních a tělovýchovných akcí na území Libereckého kraje

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

 Vyhlášení programu 4.23 - 2017

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

  • Do žádosti je nutné úvést přesný název žadatele dle dokladu o právní subjektivitě (např. veřejné rejstříky - www.justice.cz)
  • Název projektu: volte stručný a věcný.
  • Účel projektu - zde napište:
  • „REALIZACE.........“. (kdy místo teček bude doplněn název akce, na kterou je žádost o poskytnutí dotace předkládána)

  • Výstupy parametrů projektu

Povinný výstup rojektu!!!

název parametru: „Počet aktivních sportovců“

měrná jednotka: „aktivní sportovci“

hodnota parametru: „číslo“

 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POČTU SDRUŽENÝCH ODDÍLŮ BEZ VLASTNÍ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 21. 4. 2017 do 14 hodin, a to dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00 (21. 4. 2017 pouze do 14.00 hodin)

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 

Vypořádání (vyúčtování)

 

Další kroky

Zpracovávám...