Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:25:"8.3 Podpora včelařství";}}

Životní prostředí a zemědělství - 8.3 Podpora včelařství

Aktuálně

vyhlášení 28.06.2017
zahájení příjmu žádostí 18.09.2017
ukončení příjmu žádostí 13.10.2017

Dotace pro začínající i stávající včelaře především na následující položky: Úly, včelstva, včelí matky, ochranné včelařské pomůcky, včelařské vybavení (s výjimkou vybavení na zpracování medu a vosku), opravy, rekonstrukce a výstavby včelínů.

 

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

8.3_vyhlaseni_podminky_2017

8.3_vzor_smlouvy_2017

8.3_cestne_prohlaseni_2017

8.3_cestne_prohlaseni_de_minimis_2017

8.3_zaznam_o_leceni_2017

8.3_prohlaseni_metodicke_vedeni_pouze_zacinajici

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

8.3_cestne_prohlaseni_2017

8.3_cestne_prohlaseni_de_minimis_2017

8.3_zaznam_o_leceni_2017

8.3_prohlaseni_metodicke_vedeni_pouze_zacinajici

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena do 13. října 2017, 15.00 hod. (nejpozdější termín doručení na podatelnu) dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                 7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                   7:00 – 16:00

pátek                     7:00 – 15:00

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 

Vypořádání (vyúčtování)

 

Další kroky

Zpracovávám...