Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:113:"8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů ";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Životní prostředí a zemědělství> 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

Životní prostředí a zemědělství - 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

Poradí vám

Správce: Odbor životního prostřední a zemědělství

Markéta Miklasová (odborné konzultace)
485 226 424
marketa.miklasova@kraj-lbc.cz

Tomáš Komrzý (administrace)
485 226 353
tomas.komrzy@kraj-lbc.cz

Aktuálně

vyhlášení 01.08.2017
zahájení příjmu žádostí 14.09.2017
ukončení příjmu žádostí 10.10.2017

Předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství je v současné době velmi skloňované téma. V tomto programu lze získat dotaci na aktivity související právě s touto oblastí.

Dotace jsou určeny obcím, svazkům obcí a neziskovým organizacím.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu 8.5 pro rok 2017

8.5_2017_vzor_smlouvy

8.5_2017_vzor_cestne_prohlaseni

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

8.5_2017_vzor_cestne_prohlaseni

Žádost včetně případných příloh pošlete

 

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 

Vypořádání (vyúčtování)

 

Další kroky

Zpracovávám...