Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:51:"Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2017";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Školství a mládež> Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2017

Školství a mládež - Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2017

Aktuálně

vyhlášení 21.06.2017
zahájení příjmu žádostí 14.08.2017
ukončení příjmu žádostí 15.09.2017

Rada LK schválila dne 20. 6. 2017 vyhlášení podmínek Dotačního programu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2017. Žádosti o dotaci lze předkládat v termínu od 14. 8. – 15. 9. 2017. Dotace je určena školám, které nejsou zřízeny Libereckým krajem, na zajištění dopravy žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2017 (12. – 14. 10. 2017).

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení dotačního programu na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2017 (*pdf)

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

 

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                   7:00 – 16:00

středa                 7:00 – 17:00

čtvrtek                7:00 – 16:00

pátek                  7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

  • Pozorně si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení
  • V případě nejasností se neváhejte obrátit na správce programu.

Vypořádání (vyúčtování)

Další kroky

Zpracovávám...