Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:57:"Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Požární ochrana> Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra

Požární ochrana - Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra

Aktuálně

vyhlášení 12.04.2017
zahájení příjmu žádostí 12.04.2017
ukončení příjmu žádostí 10.05.2017

Termín podávání žádostí na r. 2017 je do 10. 5. 2017.

Dotace je určena obcím, které mají zároveň potvrzeno přidělení státní dotace od MV – GŘ HZS ČR na rok 2017 na:

- nákup nového dopravního automobilu pro potřeby zřizované jednotky požární ochrany nebo

- stavbu (rekonstrukci) požární zbrojnice

 

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Doručit v písemné podobě spolu se žádostí:

- Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (generované webovým portálem)

 

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31.12.2017 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou Průběžnou zprávu o realizaci projektu z Dotačního fondu LK. V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.  Použije se formulář určený pro Závěrečnou zprávu.

Vypořádání (vyúčtování)

Závěrečná zpráva  Závěrečná zpráva dotace z rozpoctu LK

Schválený projekt je nutné realizovat v období stanoveném ve smlouvě. Přitom je zcela nezbytné dodržet termín předání závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečného vyúčtování uvedený ve smlouvě, tj. „nejpozději do 50 dnů od ukončení projektu“.

Závěrečné vyúčtování  Závěrečné vyúčtování dotace z rozpoctu LK

POZOR: Zálohová faktura není uznávána jako účetní doklad – musí k ní ještě vždy následovat Konečná faktura!

* Závěrečné vyúčtování včetně Závěrečné zprávy (s přílohami) doručit datovou schránkou nebo v tištěné podobě poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (rozhodující je datum doručení, nikoli datum podání na poštu).

Další kroky

Zpracovávám...