Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:84:"Individuální žádost o dotaci v oblasti protidrogové politiky Libereckého kraje";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Sociální věci> Individuální žádost o dotaci v oblasti protidrogové politiky Libereckého kraje

Sociální věci - Individuální žádost o dotaci v oblasti protidrogové politiky Libereckého kraje

Aktuálně

vyhlášení 16.02.2017
zahájení příjmu žádostí 16.02.2017
ukončení příjmu žádostí 13.03.2017

Účelová neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím působícím v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje.

Dotace směřuje na podporu intervenčních oblastí Národní strategie protidrogové politiky:

  • primární prevence (systémová, navazující)
  • léčba a resocializace
  • snižování rizik

Všechny žádosti posoudí Odborná skupina pro hodnocení a financování sociální oblasti Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje, která prostřednictvím tajemnice předloží svůj návrh ke schválení Protidrogové komisi Rady Libereckého kraje. Poté bude předložen materiál s návrhem na rozdělení finančních prostředků orgánům kraje.  

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po schválení dotace orgány kraje poskytovatelé před podpisem smlouvy dodají následující přílohy:

Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Čestné prohlášení o předložení již dříve platných dokumentů

Vypořádání (vyúčtování)

Vyúčtování dotace:

Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva - Intervenční oblast: Primární prevence

 

Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva - Intervenční oblast: Léčba a resocializace a snižování rizik. - PŘEDFINANCOVÁNÍ 2017

 

Další kroky

Zpracovávám...