Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:79:"Individuální žádost o dotaci v oblasti registrovaných sociálních služeb";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Sociální služby> Individuální žádost o dotaci v oblasti registrovaných sociálních služeb

Sociální služby - Individuální žádost o dotaci v oblasti registrovaných sociálních služeb

Aktuálně

vyhlášení 01.01.2017
zahájení příjmu žádostí 04.07.2017
ukončení příjmu žádostí 05.07.2017

 

 

Účelová individuální neinvestiční dotace v oblasti registrovaných sociálních služeb.

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T4 - Žádost o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po schválení v orgánech kraje dodají příjemci finanční podpory, před podpisem smlouvy, následující přílohy:

Příloha č. 1: Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Příloha č. 2: Kopie bankovního účtu

Příloha č. 3: Doklad opravňující jednat jménem příjemce

V termínu stanoveném poskytovatelem je třeba předložit:

Průběžnou zprávu o realizaci projektu (u žadatelů o finanční podporu, kteří nejsou zařazení v Základní síti Libereckého kraje).

Průběžné čerpání dotace/příspěvku (u žadatelů o finanční podporu, kteří jsou zařazeni v Základní sítě Libereckého kraje).

Příloha č. 4: Průběžná zpráva o realizaci projektu

Příloha č. 5: Průběžné čerpání dotace/příspěvku

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžné čerpání dotace/příspěvku

Vypořádání (vyúčtování)

Příjemci finanční podpory, kteří nejsou zařazeni v Základní síti Libereckého kraje, předloží Závěrečné vyúčtování dotace/vypořádání projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje a Závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

Příjemci finanční podpory, kteří jsou zařazeni v Základní síti Libereckého kraje, předloží Závěrečné vyúčtování dotace/příspěvku. 

Závěrečné vyúčtování dotace/vypořádání projektu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečné vyúčtování dotace/příspěvku

 

 

Další kroky

Zpracovávám...