Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:57:"Individuální žádost o dotaci v oblasti zdravotnictví";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Zdravotnictví> Individuální žádost o dotaci v oblasti zdravotnictví

Zdravotnictví - Individuální žádost o dotaci v oblasti zdravotnictví

Aktuálně

vyhlášení 01.01.2017
zahájení příjmu žádostí 01.01.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2017

 

Individuální žádost o dotaci v oblasti zdravotnictví slouží k podání žádosti o dotaci pouze v případě, že nelze podat žádost v žádném z vyhlášených standardních programů.

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Pokud není možné podat žádost o dotaci v žádném ze standardně vyhlašovaných programů v daném roce, je možno požádat o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti zdravotnictví formou individuální žádosti o dotaci.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář individuální žádosti o dotaci v oblasti zdravotnictví.

 

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke změnám zejména v účelu dotace, termínech realizace a v závazných parametrech oproti údajům uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace, je nezbytné požádat o schválení změny projektu, a to nejpozději 30 dnů před ukončením realizace projektu.

 

V případě, že příjemce dotace nemůže předložit závěrečné vyúčtování do 12. 12. běžného roku, je povinen předložit „Průběžnou zprávu o realizaci projektu“ k 31. 12. daného roku, a to nejpozději do 10. 1. roku následujícího. Průběžná zpráva se nepředkládá v případě, že projekt končí do 31. 12. daného roku. Průběžnou zprávu také nemusí předkládat příjemce, kterému je celková výše dotace proplacena až po závěrečném vyúčtování projektu (tzv. ex-post).

 

Průběžná zpráva individuální dotace

Vypořádání (vyúčtování)

Projekt podpořený z rozpočtu Libereckého kraje musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do termínu uvedeného v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti uvedené smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu na příslušném formuláři.

 

Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva individuální dotace

 

Další kroky

Zpracovávám...