a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:50:"Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - 1. výzva";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Kotlíkové dotace> Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - 1. výzva

Kotlíkové dotace - Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - 1. výzva

Poradí vám

Správce: Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Oddělení řízení grantových schémat
485 226 579
kotliky@kraj-lbc.cz

PŘEČTĚTE SI

Aktuálně

vyhlášení 23.12.2015
zahájení příjmu žádostí 25.01.2016
ukončení příjmu žádostí 31.03.2017

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO TÉTO VÝZVY JE UKONČEN. Pokud uvažujete do budoucna o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat.

  • název projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
  • číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000008

AKTUALITY:

  • Konzultace probíhají v nových kancelářích ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2.
    • pondělí, středa: 8:00 - 17:00
    • úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY:

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášený program 1. výzva

Vzor smlouvy 1. výzva

Cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Finanční podpora je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový zdroj vytápění v "rodinných domech" dle specifikace programu. Žadatelem může být fyzická osoba, vlastník/spoluvlastník "rodinného domu", který je na území Libereckého kraje.

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Adobe Reader

Pokud používáte starší verze Adobe Acrobar Reader, může se při vyplňování formuláře objevit problém s některými znaky češtiny a doplnění datumu. V tomto případě je nutná aktualizace na nejnovější verzi dle odkazu viz. výše!!!

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Příjem žádostí ukončen dne 31. 3. 2017.

Žádost včetně případných příloh doručte

Příjem žádostí ukončen dne 31. 3. 2017.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 

Vypořádání (vyúčtování)

Vyúčtování 1. výzva

Výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení o provedení platby, dokládající úhradu faktur, MUSÍ BÝT VŽDY OPATŘENA ORIGINÁLNÍM PODPISEM PŘÍJEMCE DOTACE (tj. žadatelem o kotlíkovou dotaci)!!! Originál bankovního výpisu si příjemce uschová pro případnou kontrolu. V případě, že jste již předložili průběžné/závěrečné vyúčtování bez podepsaného výpisu z bankovního účtu, budete vyzván k podpisu při kontrole vyúčtování.

Dále je nutné předložit mimo jiné i fotodokumentaci odpojeného  (odříznutého) starého (původního) kotle.

Výdaje za zpracování žádosti o kotlíkovou dotaci nejsou v rámci Kotlíkových dotací v Libereckém kraji uznatelné. Výdaje za vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci, případně za její podání, nebudou příjemci v případě zahrnutí do nákladů projektu proplaceny.

 

 

Postupujte v následujících krocích

Zpracovávám...