Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:45:"Podpora malých sportovních organizací 2017";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Tělovýchova a sport> Podpora malých sportovních organizací 2017

Tělovýchova a sport - Podpora malých sportovních organizací 2017

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 03.04.2017
ukončení příjmu žádostí 21.04.2017

Výsledky programu TABULKA podpoření, TABULKA nepodpoření, rozhodnutí Zastupitelstva LK 27. 6. 2017, usn. č. 288/17/ZK

Žádat o dotaci mohou pouze spolky a pobočné spolky s evidovaným počtem členů 50 a méně.

Přečtěte si pozorně vyhlášení programu

Podmínky programu Podpora malých sportovních organizací 2017

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Aplikace Form Filler (ke stažení)

Stručná příručka k Form Filler

Návod na stažení aplikace

Adobe Reader

Bezpečnost formulářů

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Příloha - Formulář Čestného prohlášení o evidovaném počtu členů sportovní organizace

Žádost včetně případných příloh pošlete

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.

Vypořádání (vyúčtování)

Další kroky

Zpracovávám...