Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:73:"Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP dle zákona č. 359/1999 Sb.";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Sociálně-právní ochrana dětí> Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP dle zákona č. 359/1999 Sb.

Sociálně-právní ochrana dětí - Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP dle zákona č. 359/1999 Sb.

Poradí vám

Správce: Odbor sociálních věcí

Dalila Mochalová
485 226 697
dalila.mochalova@kraj-lbc.cz

Aktuálně

vyhlášení 01.01.2016
zahájení příjmu žádostí 01.01.2016
ukončení příjmu žádostí 14.12.2017

Probíhá příjem žádostí o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za prosince 2016 až listopadu 2017. 

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu, uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Před podáním žádosti a povinných příloh si prosím pečlivě přečtěte ustanovení § 42g - 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. V případě nejasností kontaktujte příslušného pracovníka odboru sociálních věcí. 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

K vyplnění žádosti nebudete potřebovat žádnou speciální aplikaci.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP a jeho přílohy jsou ve formátu word na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz/cs/14499

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost spolu s povinnými přílohami zasílejte poštou k rukám příslušného pracovníka odboru sociálních věcí nebo doručte osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

Osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                   7:00 – 15:00

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Využívání státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP je kontrolováno v rámci konrol pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle zákona o kontrole.

Vypořádání (vyúčtování)

Dle ustanovení § 42g odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění musí být státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP využíván pouze pro dané zařízení. Krajský úřad Libereckého kraje žádá každoročně písemně příjemce státního příspěvku o předání ročního vyúčtování. vyplaceného příspěvku (např. prostřednictvím tiskové sestavy z účetního deníku).

 

Další kroky

Zpracovávám...