Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:31:"Významné sportovní akce 2017";}}

Tělovýchova a sport - Významné sportovní akce 2017

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 03.04.2017
ukončení příjmu žádostí 21.04.2017

 Výsledky programu - TABULKA, rozhodnutí Zastupitelstva LK, usn. č. 289/17/ZK, 27. 6. 2017

Podpora realizace sportovních akcí s minimálním rozpočtem 600 000 Kč.

Přečtěte si pozorně vyhlášení programu

Podmínky programu významné sportovní akce 2017

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Aplikace Form Filler (ke stažení)

Stručná příručka k Form Filler

Návod na stažení aplikace

Adobe Reader

Bezpečnost formulářů

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Příloha - Popis projektu

Písemné vyjádření - zda je akce organizována na základě pověření nejvyšší národní autority (není žádný vzor, podoba viz podmínky programu)

Žádost včetně případných příloh pošlete

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.

Vypořádání (vyúčtování)

Další kroky

Zpracovávám...