Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:65:"Žádost o individuální dotaci v oblasti školství a mládeže";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Školství a mládež> Žádost o individuální dotaci v oblasti školství a mládeže

Školství a mládež - Žádost o individuální dotaci v oblasti školství a mládeže

Poradí vám

Správce: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Tomáš Pokorný
739 541 672
tomas.pokorny@kraj-lbc.cz

Michaela Stříbrná
739 541 657
michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

Aktuálně

vyhlášení 01.01.2017
zahájení příjmu žádostí 01.01.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2017

Individuální dotaci lze poskytnotu pouze v případě, že aktivitu nelze podpořit z dotačního programu.

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Tomáš Pokorný

mob: 739 541 672

tomas.pokorny@kraj-lbc.cz

 

Michaela Stříbrná

mob: 739 541 657

michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Aplikace Form Filler (ke stažení)

Stručná příručka k Form Filler

Návod na stažení aplikace

Adobe Reader

Bezpečnost formulářů

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.

Vypořádání (vyúčtování)

Další kroky

Zpracovávám...