Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:99:"Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., neinvestiční finanční podpora z rozpočtu LK";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Sociální služby> Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., neinvestiční finanční podpora z rozpočtu LK

Sociální služby - Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., neinvestiční finanční podpora z rozpočtu LK

Aktuálně

vyhlášení 12.06.2017
zahájení příjmu žádostí 13.07.2017
ukončení příjmu žádostí 31.07.2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 30. 5. 2017 schválilo usnesením č. 197/17/ZK Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018

Účelová neinvestiční dotace v oblasti registrovaných sociálních služeb určena na podporu základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Přečtěte si pozorně Vyhlášení dotačního řízení

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T4 - Žádost o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje

 

Příloha č. 1 - Rozpočet nákladů

Příloha č. 2 - Elektronicky podepsaná žádost - shodná s původní žádostí 

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena pouze:

ELEKTRONICKY s požadovanými přílohami přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

 

 

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po schválení v orgánech kraje dodají noví příjemci finanční podpory, před podpisem smlouvy, následující přílohy:

Příloha č. 1: Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Příloha č. 2: Kopie dokladu o zřízení účtu

Příloha č. 3: Doklad opravňující jednat jménem příjemce

 

Příjemce dotace, se kterým již byla uzavřena veřejnoprávní smlouva v minulém období,  předloží čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh, tzn., že nedokládá Přílohu č. 2 a 3.

 

Čestné prohlášení o vyrovnávní závazků

Čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh

 

Vypořádání (vyúčtování)

Příjemci finanční podpory předloží Závěrečné vyúčtování dotace v termínu stanoveném ve Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Závěrečné vyúčtování

 

Další kroky

Zpracovávám...