Počasí Dnes °C
Základní výběr a oblasti podpory > Oblast podpory Požární ochrana

Oblast podpory Požární ochrana

Správce: Odbor kancelář hejtmana

Vyberte z následujících možností:

1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
uzavřen
1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
uzavřen
1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II
uzavřen
Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra
Dotace je určena obcím, které obdrží dotaci od MV-GŘ HZS ČR v r. 2017 na DA nebo HZ.
uzavřen
Individuální žádost o dotaci v oblasti požární ochrany
Zatím nevyhlášen

Zpracovávám...