Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace v libereckém kraji v

Aktuálně

Z technických důvodů bude kancelář kotlíkových dotací zavřena ve dnech 25.5.-26.5.2023

Děkujeme za pochopení.

Název a číslo projektu: "Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V CZ.05.01.02/03/23_045/0001386"

Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti 

Kdo bude moct o dotaci požádat? 

Žadatel – fyzická osoba je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci na území Libereckého kraje, dále jen „místa realizace“, kde zároveň trvale bydlí (kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí).

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:

1.      žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,

2.      žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu),

3.      kombinace předchozích dvou variant.

 

Typ nového zdroje tepla                                                                          Max dotace
Kotel na biomasu s ručním přikládáním, vč. akumulační nádoby     130 000 Kč
Kotel na biomasu s automatickým přikládáním                                      130 000 Kč
Tepelné čerpadlo                                                                      180 000 Kč
 
Podrobné podmínky budou upřesněny Ministerstvem životního prostředí v nejbližších dnech. 
 
Vyhlášení programu se předpokládá na konci června 2023 s příjmem žádostí v září 2023.
 
Vyhlášení:
Zahájení:
Ukončení:

KONTAKTY NA KRAJSKÉ PRACOVIŠTĚ pro kotlíkové dotace s nižšími příjmy:

  • Korespondenční adresa je: U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2
  • Konzultace probíhají ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2 (úřední hodiny po a st 8-17h, út, čt, pá 8-14h)

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY:

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Připravuje se...

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Připravuje se...

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Připravuje se...

Žádost včetně případných příloh pošlete

Připravuje se...

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Připravuje se...

Vypořádání (vyúčtování)

Připravuje se...

Poradí vám

Správce:
Oddělení řízení grantových schémat
485 226 579