Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Dotacemi krok za krokem

Vítejte na stránkách průvodce pro získání finanční podpory od Libereckého kraje.

AKTUÁLNĚ:

Upozorňujeme, že v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným Vládou ČR usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 pro území ČR, schválilo ZK LK usnesením č. 10/20/mZK  a č. 11/20/mZK ze dne 17. 3. 2020, prodloužení lhůty pro podávání žádostí o dotaci v rámci programů:

Program 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí LK
Program 1.3 -  Dotace obcím LK na činnost JPO II
Program 1.4 -  Prevence kriminality
Program 2.5 -  Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Program 2.6 -  MA 21
Program 8.6 -  Podpora retence vody v krajině
Program 9.1 -  Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany
Program 9.2 -  Podpora preventivních a léčebných projektů

Program vodohospodářských akcí pro rok 2020 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje  

Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých vyhlášených programů

 

Pokud webové stránky nefungují správně, doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome. Ke stažení https://www.google.com/intl/cs_CZ/chrome/ . Pokud používáte Internet explorer nelze garantovat plnou funkcionalitu stránek.

Pro správnou funkčnost formulářů aktualizujte svůj program na vyplňování žádostí - Aplikace Form Filler!

Přehled vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje naleznete v Dotačním kalendáři 2020.

Poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje je upraveno Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje zde a činnost Dotačního fondu Libereckého kraje se řídí Statutem Dotačního fondu LK zde .

 

POSTUPUJTE PO JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH.

Ujistěte se, že můžete finanční podporu obdržet, tedy:

  • nemáte neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči Libereckému kraji, orgánům veřejné správy České republiky, zdravotním pojišťovnám, Evropské unii ad.
  • nenacházíte se v úpadku ani nedošlo k podání insolvenčního návrhu
  • nenacházíte se v likvidaci, rozdělování společnosti ani ve slučování či splynutí
  • nemáte uložen zákaz činnosti
  • není vůči vám, příp. vašemu majetku, navrhováno nebo vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí nebo navrhována či prováděna exekuce
  • nejste akciovou společností s vydanými akciemi na doručitele.

Ze základního výběru vyberte oblast, která Vás zajímá: