Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Dotacemi krok za krokem

Vítejte na stránkách průvodce pro získání finanční podpory od Libereckého kraje.

Pokud webové stránky nefungují správně, doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome. Ke stažení https://www.google.com/intl/cs_CZ/chrome/. Pokud používáte Internet explorer nelze garantovat plnou funkcionalitu stránek.

 

AKTUÁLNĚ:

Přehled vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje naleznete v Dotační kalendář 2024.

Poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje je upraveno Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje a činnost Dotačního fondu Libereckého kraje se řídí  Statutem dotačního fondu


UPOZORNĚNÍ

Podrobné Informace k povinnosti předkládat údaje o skutečném majiteli právnické osoby formou úplného výpisu platných údajů naleznete u jednotlivých programů.

Pro správnou funkčnost formulářů aktualizujte svůj program na vyplňování žádostí - Aplikace Form Filler!

POSTUPUJTE PO JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH. 

Ujistěte se, že můžete finanční podporu obdržet, tedy:

  • nemáte neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči Libereckému kraji, orgánům veřejné správy České republiky, zdravotním pojišťovnám, Evropské unii ad.
  • nenacházíte se v úpadku ani nedošlo k podání insolvenčního návrhu
  • nenacházíte se v likvidaci, rozdělování společnosti ani ve slučování či splynutí
  • nemáte uložen zákaz činnosti
  • není vůči vám, příp. vašemu majetku, navrhováno nebo vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí nebo navrhována či prováděna exekuce
  • nejste akciovou společností s vydanými akciemi na doručitele.

Ze základního výběru vyberte oblast, která Vás zajímá: