Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Požární ochrana a prevence kriminality - ostatní

Dotace jednotkám po obcí k programu ministerstva vnitra

Aktuálně

Vyhlášení:
23.02.2024
Zahájení:
23.02.2024
Ukončení:
22.03.2024

Dotace je určena obcím, které mají zároveň potvrzeno přidělení státní dotace od MV – GŘ HZS ČR na rok 2024 na: nákup nového dopravního automobilu a nákup přívěsu pro potřeby zřizované jednotky nebo stavbu či rekonstrukci požární zbrojnice.

Termín realizace projektů je od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.

Další kroky

Přečtěte si pozorně

svůj záměr o podání žádosti nejdříve zkonzultujte

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

povinná příloha: vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání žádosti

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o dotaci musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

  • elektronicky - odeslání přes webový portál, odkaz naleznete na konci elektronického formuláře žádosti
  • písemně - podepsaná a s přílohami       

a ) prostřednictvím datové schránky: c5kbvkw 

   Žádost zaslaná datovou schránkou musí být zasílána pouze ve formátu *.zfo       

             nebo

b) poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje                                                                                                                  U Jezu 642/2a                                                                                                                                                     461 80 Liberec 2   

Rozhodující je datum doručení, nikoliv datum podání na poštu.         nebo

c) osobně do podatelny v časech: Po, St: 8:00 - 17:00                                                                                                                                            Út, Čt: 8:00 - 16:00

                                                                      Pá: 8:00 - 15:00 

Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožné!!

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 2024 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou průběžnou zprávu o realizaci projektu . V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých. Formulář ke stažení zde.

Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře ke stažení - závěrečné vyúčtovánízávěrečná zprávaprůběžná zpráva

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

  • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
  • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad)
  • doklady, které prokazují splnění parametrů (faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
  • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Bc. Marie Medunová
485 226 201
778 726 839

Přečtěte si