Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Požární ochrana a prevence kriminality - ostatní

dotace pro sh čms - OKRESNÍ sdružení hasičů libereckého kraje

Aktuálně

Vyhlášení:
21.01.2021
Zahájení:
21.01.2021
Ukončení:
28.02.2021

Další kroky

Přečtěte si pozorně

svůj záměr o podání žádosti nejdříve zkonzultujte

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

povinné přílohy:

  • čestné prohlášení žadatele o finanční podporu z rozpočtu LK - formulář zde
  • vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání žádosti 
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o dotaci musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

  • elektronicky - odeslání přes webový portál, odkaz naleznete na konci elektronického formuláře žádosti
  • písemně - podepsaná a s přílohami         
a ) prostřednictvím datové schránky: c5kbvkw                                                   nebo

b) poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje                                                                                                                  U Jezu 642/2a                                                                                                                                                    461 80 Liberec 2         

Rozhodující je datum doručení, nikoliv datum podání na poštu.           nebo

c) osobně do podatelny v časech: Po, St: 8:00 - 17:00                                                                                                                                            Út, Čt, Pá: 8:00 - 14:00 

Elektronická i písemná verze žádosti musí být totožné!!

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31. 12. 202x se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou průběžnou zprávu o realizaci projektu . V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých. Formulář zde

Vypořádání (vyúčtování)

Formuláře ke stažení - závěrečná zpráva  a závěrečné vyúčtování

Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 50 dnů po ukončení realizace projektu.

K závěrečnému vyúčtování předložte:

  • kopie účetních dokladů/daňových dokladů/zjednodušených daňových dokladů (faktury, účtenky, paragony)
  • doklady prokazující úhradu (výpis z účtu, výdajový pokladní doklad)
  • doklady, které prokazují splnění parametrů (faktury, fotografie apod. - závisí na zvolených parametrech)
  • důkaz o informování veřejnosti o podpoře z rozpočtu Libereckého kraje (např. print screen webových stránek)

Poradí vám

Správce:
odbor kancelář hejtmana
Ing. Eliška Kolomazníková
485 226 202
778 726 839

Přečtěte si