Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Sociálně-právní ochrana dětí

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ - STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK PRO ZŘIZOVATELE ZDVOP DLE ZÁKONA Č. 359/1999 SB.

Aktuálně

Vyhlášení:
01.01.2022
Zahájení:
01.01.2022
Ukončení:
05.12.2022

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Před podáním žádosti a povinných příloh si prosím pečlivě přečtěte ustanovení § 42 - 42n zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. V případě nejasností kontaktujte příslušného pracovníka odboru sociálních věcí. 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

K vyplnění žádosti nebudete potřebovat žádnou speciální aplikaci.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Formulář žádosti o státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP a jeho přílohy jsou ve formátu word na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mps.cz)

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost spolu s povinnými přílohami zasílejte poštou k rukám příslušného pracovníka odboru sociálních věcí nebo doručte osobně do podatelny Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

Osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                   7:00 – 15:00

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Využívání státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP je kontrolováno v rámci konrol pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dle zákona o kontrole.

Vypořádání (vyúčtování)

Dle ustanovení § 42g odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění musí být státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP využíván pouze pro dané zařízení. Krajský úřad Libereckého kraje žádá každoročně písemně příjemce státního příspěvku o předání ročního vyúčtování. vyplaceného příspěvku (např. prostřednictvím tiskové sestavy z účetního deníku).

Poradí vám

Správce:
odbor sociálních věcí
Bc. Dalila Mochalová
485 226 697