Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Sociální služby

KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE § 101A ZÁKONA Č. 108/2006 SB., (MPsv) - 2. kolo 2022

Aktuálně

Upozorňujeme žadatele, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů a v souladu s touto skutečností novelizovaným ustanovením § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dochází ke změně povinnosti při předkládání údajů o skutečných majitelích právnických osob. Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data podání žádosti.

Získání výpisu je v současnosti dostupné prostřednictvím notáře, soudu, po přihlášení se příslušného subjektu prostřednictvím datové schránky nebo pro oprávněné osoby prostřednictvím dálkového přístupu.

 

Tato povinnost se týká právnických osob – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, spolek (občanské sdružení), ústav, obecně prospěšná společnost. 

Tato povinnost se netýká právnických osob dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb ., (např. obcí a dobrovolných svazků obcí,  církví a náboženských společností, fyzických osob, obcí a příspěvkových organizací zřízených územně samosprávným celkem. Úplný výčet těchto organizací naleznete ZDE).

 

Více informaci nalznete pod odkazem: https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/dotace/dotacni-rizeni-na-podporu-socialnich-sluzeb-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-z-prostredku-mpsv-na-rok-2022

Žádosti jsou zasílány prostřednictvím aplikace MPSV.  Více informací bude zveřejněno na webových stránkách odboru.

Vyhlášení:
29.04.2022
Zahájení:
01.06.2022
Ukončení:
05.06.2022

Další kroky

Přečtěte si pozorně
Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádosti jou zasílány prostřednictvím aplikace MPSV.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
Vypořádání (vyúčtování)

Poradí vám

Správce:
Odbor sociálních věcí
Hana Vinčálková
tel.: 485 226 908