Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Sociální věci

5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

Aktuálně

Dne 26. května 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 158/20/ZK o poskytnutí neinvestiční dotace jednotlivým příjemcům.

Dne 17. prosince 2019 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 566/19/ZK Vyhlášení a podmínky dotačního programu č. 5.1 - Podpora Integrace národnostních menšin a cizinců.

Vyhlášení:
02.01.2020
Zahájení:
03.02.2020
Ukončení:
24.02.2020

Druhý text

Další kroky

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 24. 2. 2020 do 16:00 hodin a to dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Žádost o změnu projektu

Změna projektu bude povolena pouze v ojedinělých případech!

Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vyúčtování/vypořádání Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně): vyplněný formulář závěrečného vyúčtování/vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu:

Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva projektu

Poradí vám

Správce:
Odbor sociálních věcí
Václav Strouhal, DiS.
485 226 519
725 704 057
Ing. Andrea Klimečková
485 226 456
702 010 348

Zadejte text