Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Tělovýchova a sport

4.26 PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ  MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍCH 2020

Aktuálně

Zastupitelstvo LK usnesením č. 205/20/ZK schválilo přidělení dotací z programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích. Přehled podpořených a nepodpořených žadatelů naleznete v sekci ,,PŘEČTĚTE SI".

Vyhlášení:
18.12.2019
Zahájení:
27.01.2020
Ukončení:
24.02.2020

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Vyhlášení programu 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Čestné prohlášení 4.26

Název projektu: volte stručný a věcný.

 

Účel projektu:  zde napište:„PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE REALIZOVANÁ V ...“. (kdy místo teček bude vypsán název žadatele o dotaci)

 

Výstupy parametrů projektu:

Povinný výstup projektu!

název parametru: „ČINNOST ...“ (kdy místo teček bude vyplněn název žadatele o dotaci)

měrná jednotka: „měsíc“

hodnota parametru: „12“

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 24. 2. 2020 do 16:00 hodin a to dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu!!

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.
Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vyúčtování/vypořádání Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně): 

- vyplněný formulář závěrečného vyúčtování/vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu:

Závěrečné vyúčtování Word

formulář je možné si stáhnout i v tabulkovém editoru excel:

Závěrečné vyúčtování projektu Excel

Plnění propagace Libereckého kraje v rámci projektu - prezentace