Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Tělovýchova a sport

4.26 PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ  MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍCH 2021

Aktuálně

Vyhlášení:
31.03.2021
Zahájení:
30.04.2021
Ukončení:
14.05.2021

Doporučení správce programu: Využijte možnost konzultace před samotným odesláním žádosti (na správce programu se můžete obracet telefonicky nebo emailem do 13. 5. 2021).

Další kroky

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti
Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Čestné prohlášení 4.26 2021

Název projektu: volte stručný a věcný.

 

Účel projektu:  zde napište:„PRAVIDELNÁ CELOROČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE REALIZOVANÁ V ...“. (kdy místo teček bude vypsán název žadatele o dotaci)

 

Výstupy parametrů projektu:

Povinný výstup projektu!

název parametru: „ČINNOST ...“ (kdy místo teček bude vyplněn název žadatele o dotaci)

měrná jednotka: „měsíc“

hodnota parametru: „12“

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena nejpozději do 14. 5. 2021 do 14:00 hodin a to dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                8:00 – 17:00

úterý                     8:00 – 14:00

středa                  8:00 – 17:00

čtvrtek                 8:00 – 14:00

pátek                    8:00 – 14:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu!!

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.
Vypořádání (vyúčtování)

Zkontrolujte si ve smlouvě nejzazší datum, kdy je možné podat závěrečné vyúčtování/vypořádání Vašeho projektu. Do tohoto data doručte (poštou či osobně): 

- vyplněný formulář závěrečného vyúčtování/vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu:

Závěrečné vyúčtování Word

formulář je možné si stáhnout i v tabulkovém editoru excel:

Závěrečné vyúčtování projektu Excel

Plnění propagace Libereckého kraje v rámci projektu - prezentace

Poradí vám

Správce:
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Michal Soukup
485 226 674
778 543 214

Přečtěte si