Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Tělovýchova a sport

podpora sportovní infrastruktury v libereckém kraji 2024 – velké projekty

Aktuálně

Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 92/24/ZK schválilo podmínky programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2024 - VELKÉ PROJEKTY

Vyhlášení:
21.02.2024
Zahájení:
25.03.2024
Ukončení:
15.04.2024

Doporučení všem žadatelům - před oficiálním podáním žádosti je možné využít konzultaci se správcem programu (emailem, telefonicky).

Pro účely dotačního program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2024 – VELKÉ PROJEKTY  je za multifunkční sportoviště považováno takové sportoviště, jehož parametry odpovídají pravidlům jednotlivých sportů, pro které je sportoviště určeno (např. běžecký ovál a dráhy musí odpovídat pravidlům pro atletické soutěže specifikovaným v Manuálu IAAF pro atletická zařízení).

Další kroky

Žádost včetně případných příloh pošlete

1. ELEKTRONICKY přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

Rozhodující je datum a hodina doručení.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace
  • Dobře si přečtěte smlouvu a dodržujte její ustanovení.
  • V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce dotace.
Vypořádání (vyúčtování)

Poradí vám

Správce:
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Lucie Sviatková
485 226 634
778 724 117