Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Doprava

Vyberte z následujících možností:

6.1 rozvoj cyklistické dopravy
Podmínky a vyhášení programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy byly schváleny na 11. zasedání zastupitelstva LK dne 17.12.2019, usnesením č.584/19/ZK
Uzavřen
6.3 podpora projektové přípravy
Podmínky a vyhášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy byly schváleny na 11. zasedání zastupitelstva LK dne 17.12.2019, usnesením č.584/19/ZK
Uzavřen
individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy
Žádost o dotaci je možné podat pouze v případě, kdy její účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z kraje vyhlášených programů. Průběžný příjem žádostí v daném roce.
Otevřen

Zadejte text