Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Doprava

Vyberte z následujících možností:

6.1 rozvoj cyklistické dopravy
Podmínky a vyhlášení II. kola programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy byly schváleny na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31. 5. 2022, usnesením č. 251/22/ZK.  
Uzavřen
6.3 podpora projektové přípravy
Podmínky a vyhlášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy byly schváleny na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31. 5. 2022, usnesením č. 251/22/ZK.  
Uzavřen
individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy
Žádost o dotaci je možné podat pouze v případě, kdy její účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z kraje vyhlášených programů. Průběžný příjem žádostí v daném roce.
Otevřen