Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Doprava

Vyberte z následujících možností:

6.1 rozvoj cyklistické dopravy
Podmínky a vyhlášení  programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy byly schváleny na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.2.2023.  
Vyhlášen
6.2 Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty
Podmínky a vyhlášení  programu 6.2 Podpora rekonstrukce, údržby a oprav komunikací pro cyklisty byly schváleny na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.2.2023.  
Vyhlášen
6.3 podpora projektové přípravy
Podmínky a vyhlášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy byly schváleny na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.3.2023.  
Vyhlášen
6.5 podpora městské mobility formou sdílených kol
Podmínky a vyhlášení programu 6.5 Podpora městské mobility formou sdílených kol byly schváleny na 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.3.2023.  
Vyhlášen
individuální žádost o dotaci v oblasti dopravy
Žádost o dotaci je možné podat pouze v případě, kdy její účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného z kraje vyhlášených programů. Průběžný příjem žádostí v daném roce.
Otevřen

Zadejte text