Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury

Vyberte z následujících možností:

FOND OCHRANY VOD – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
O individuální dotaci z Fondu ochrany vod je možno požádat, pokud nelze využít výzvy Programu vodohospodářských akcí. Tento typ dotace žadatelé využívají typicky na projekty spolufinancované s národními programy či z prostředků EU.
Otevřen
FOND OCHRANY VOD – PROGRAM VODOHOSPODÁŘSKÝCH AKCÍ 2023 
Cílem programu je obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl. Dotace není poskytována na projekty spolufinancované s národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU.
Zatím nevyhlášeno
FOND TUROW
Aktuálně v přípravě.
Uzavřen