Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury

Vyberte z následujících možností:

FOND OCHRANY VOD – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
O individuální dotaci z Fondu ochrany vod je možno požádat, pokud nelze využít výzvy Programu vodohospodářských akcí. Tento typ dotace žadatelé využívají typicky na projekty spolufinancované s národními programy či z prostředků EU.
Otevřen
FOND OCHRANY VOD – PROGRAM VODOHOSPODÁŘSKÝCH AKCÍ 2024
Cílem programu je obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl. Dotace není poskytována na projekty spolufinancované s národními programy či programy spolufinancovanými z prostředků EU.
Uzavřen
FOND TURÓW – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
O individuální dotaci z Fondu Turów mohou žádat obce, FVS a.s. či SVS a.s., a to na projekty výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury pro zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti ovlivněné těžbou v povrchovém hnědouhelném dole Turów.
Otevřen