Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Sociální služby

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Aktuálně

Vyhlášení:
05.10.2022
Zahájení:
05.10.2022
Ukončení:
05.10.2022

Druhý text

Další kroky

Přečtěte si pozorně

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s  pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM.

Pokud není možné podat žádost o dotaci v žádném ze standardně vyhlašovaných programů v daném roce, je možno požádat o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních služeb formou individuální žádosti o dotaci.

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T4 - Žádost o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje

povinná příloha k žádosti:

Příloha č. 1 Rozpočet nákladů

Příloha č. 2 - Elektronicky podepsaná žádost

Příloha č. 3 - Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší 90 dnů od data podání žádosti

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena pouze:

ELEKTRONICKY s elektronickým podpisem přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

Nejdříve zašlete elektronicky nepodepsanou žádost s  Přílohou č. 1- Rozpočet nákladů a s Přílohou č. 2 - Elektronicky podepsaná žádost (příloha musí být elektronicky podepsána) a  s Přílohu č. 3 - Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů.

 

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

o schválení v orgánech kraje dodají  příjemci finanční podpory, před podpisem smlouvy, následující přílohy:

Příloha č. 1: Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Příloha č. 2: Kopie dokladu o zřízení účtu

Příloha č. 3: Doklad opravňující jednat jménem příjemce

Vypořádání (vyúčtování)

Poradí vám

Správce:
Odbor sociálních věcí
Diana Ahmadi
485 226 441