Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Záštity bez finanční podpory

Vyberte z následujících možností:

záštita bez finanční podpory - Květa Vinklátová
Členka rady kraje, řížení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Otevřen
záštita bez finanční podpory - Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy
Otevřen
záštita bez finanční podpory - Václav židek
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
Otevřen
záštita bez finanční podpory - mgr. petr tulpa
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
Otevřen
záštita bez finanční podpory - Mgr. Jiří Ulvr
člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
Otevřen
záštita bez finanční podpory - Ing. Dan Ramzer
náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Otevřen
záštita bez finanční podpory - Martin Půta
Hejtman Libereckého kraje a nebo statutární náměstek hejtmana, pověřen řízením rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky.
Otevřen
ZÁŠTITA BEZ FINANČNÍ PODPORY - Mgr. Vladimír Richter
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
Otevřen
ZÁŠTITA BEZ FINANČNÍ PODPORY - ING. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky
Otevřen