Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Záštity bez finanční podpory

záštita bez finanční podpory - Květa Vinklátová

Aktuálně

Akce, na které budete žádat o záštitu paní Květu Vinklátovou, by měly být zaměřené zejména na oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Vyhlášení:
10.01.2023
Zahájení:
10.01.2023
Ukončení:
30.11.2023

Po předchozím projednání však může paní Květa Vinklátová zaštítit svým jménem i jiné zajímavé akce spadající do jiných oblastí zájmu.

Co je to osobní záštita?

Osobní záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba (v tomto případě některý z členů Rady Libereckého kraje) považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce. Obecně jsou záštity radních poskytovány na významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá. Jsou to zejména projekty/akce místního a celokrajského významu, ale samozřejmě i akce nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu.

Další kroky

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným zaměstnancem úřadu, uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Poradíme Vám, co je pro vyřízení Vaší žádosti potřeba udělat, aby vše proběhlo správně a co nejrychleji, případně Vám dohodne s příslušným radním schůzku… nepodceňujte tento první krok.

Vyplňte formulář žádosti

Žádost o osobní záštitu

žádost vyplňte, žlutá pole značí neúplnost žádosti.

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o záštitu bez finanční podpory (včetně příloh - např. pozvánka) můžete na krajský úřad zaslat

a) NEJLÉPE pouze e-mailem, a to na adresu, která se Vám zobrazí na konci vyplněného formuláře. Popřípadě osobě uvedené na dotačním webu v červeném rámečku vlevo nahoře. Tato varianta je upřednostňovaná a nejrychlejší. U hejtmana a náměstkyně je emailová adresa - ivana.marsalkova@kraj-lbc.cz

nebo

b) písemně včetně požadovaných příloh, a to prostřednictvím datové schránky c5kbvkw

nebo

c) poštou (v tištěné podobě, podepsané) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

d) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané) v časech:

pondělí               7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

Čekání na odpověď, aneb jak a kdy se dozvím, zda moji akci člen rady zaštítí?

Vaše žádost bude se členem rady projednána v co nejkratší době po doručení příslušnému zaměstnanci úřadu, nejčastěji na sekretariát daného člena rady.

V případě, že se radní rozhodne Vaši akci svým jménem zaštítit, daný sekretariát vyhotoví tzv. záštitový list a zašle Vám ho poštou na Vámi uvedenou adresu, či na Vaše vyžádání zašle pouze elektronickou verzi na Vámi udaný e-mailový kontakt.

Pokud člen rady kraje na Vaši akci neudělí záštitu, dozvíte se to také písemně - e-mailovou zprávou z daného sekretariátu, případně od jiné vyřizující osoby.

Odpověď byste měli znát nejdéle do 14 dní.

Poradí vám

Správce:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ivana Maršálková
+420 485 226 489
+420 739 541 536

Přečtěte si