Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Záštity bez finanční podpory

ZÁŠTITA BEZ FINANČNÍ PODPORY - ING. Zbyněk Miklík

Aktuálně

Akce, na které budete žádat o záštitu pana náměstka, by měly být zaměřené zejména na oblast ekonomiky, investic, veřejných zakázek nebo informatiky. Po předchozím projednání však může pan náměstek zaštítit svým jménem i jiné zajímavé akce spadající do jiných oblastí.

Vyhlášení:
01.01.2021
Zahájení:
01.01.2021
Ukončení:
31.12.2021

Co je to osobní záštita?

Osobní záštita je vyjádření morální podpory pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření skutečnosti, že zaštiťující osoba (v tomto případě některý z členů Rady Libereckého kraje) považuje akci za důležitou a hodnou pozornosti. Udělenou osobní záštitou se zvyšuje prestiž akce. Obecně jsou záštity radních poskytovány na významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní nebo jinou událost, kterou žadatel pořádá. Jsou to zejména projekty/akce místního a celokrajského významu, ale samozřejmě i akce nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu. Nejedná se o finanční podporu.

Další kroky

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným zaměstnancem úřadu, uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Poradí Vám, co je pro vyřízení Vaší žádosti potřeba udělat, aby vše proběhlo správně a co nejrychleji, případně Vám dohodne s příslušným radním schůzku… nepodceňujte tento první krok.

Vyplňte formulář žádosti
Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o záštitu bez finanční podpory (včetně příloh) můžete na krajský úřad zaslat

a) pouze e-mailem, a to na adresu, která se Vám zobrazí na konci vyplněného formuláře.

Pro přehlednost je to: lenka.novakova@kraj-lbc.cz

nebo

b) písemně včetně požadovaných příloh, a to prostřednictvím datové schránky c5kbvkw

nebo

c) poštou (v tištěné podobě, podepsané) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

d) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané) v časech:

pondělí               7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00

Čekání na odpověď, aneb jak a kdy se dozvím, zda moji akci člen rady zaštítí?

Vaše žádost bude se členem rady projednána v co nejkratší době po doručení příslušnému zaměstnanci úřadu, nejčastěji na sekretariát daného člena rady.

V případě, že se radní rozhodne Vaši akci svým jménem zaštítit, daný sekretariát vyhotoví tzv. záštitový list a zašle Vám jeho elektronickou verzi na Vámi udaný e-mailový kontakt. Budete-li si přát originál záštitového listu zaslat poštou, sdělíte to v odpovědi na zprávu o udělení záštity.

Pokud radní Vaši akci nezaštítí, dozvíte se to také písemně - e-mailovou zprávou z daného sekretariátu, případně od jiné vyřizující osoby.

Odpověď byste měli znát nejdéle do 14 dní.

Poradí vám

Správce:
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky
Lenka Scheidlová
485 226 461

Přečtěte si

Centrální dokumenty

Dotační kalendář