Základní výběr a oblasti podpory > Oblast podpory Sociální služby

Oblast podpory Sociální služby

Správce: Odbor sociálních věcí

Vyberte z následujících možností:

5.1 Podpora sociálních služeb - tento program nebude v roce 2017 vyhlašován
Zatím nevyhlášen
5.2 Podpora rozvoje sociálních služeb - tento program nebude v roce 2017 vyhlašován
Zatím nevyhlášen
Individuální žádost o dotaci v oblasti registrovaných sociálních služeb
Dotace slouží k uspokojení požadavků žadatelů, které nemohou být řešeny jiným druhem dotace.
uzavřen
Kofinancování sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., neinvestiční finanční podpora na základní činnosti
Zatím nevyhlášen
Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., neinvestiční finanční podpora z rozpočtu LK
uzavřen

Zpracovávám...