Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Záštity s finanční podporou

Zadejte text

Vyberte z následujících možností:

ZÁŠTITA S FINANČNÍ PODPOROU - Květa Vinklátová
Členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Otevřen
ZÁŠTITA S FINANČNÍ PODPOROU - Martin Půta 
Hejtman Libereckého kraje a nebo statutární náměstek hejtmana, pověřen řízením rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky.
Uzavřen
ZÁŠTITA S FINANČNÍ PODPOROU - Mgr. Jiří Ulvr
Člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova
Otevřen
ZÁŠTITA S FINANČNÍ PODPOROU - Ing. Dan Ramzer
náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Otevřen
ZÁŠTITA S FINANČNÍ PODPOROU - Mgr. Vladimír Richter
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví 
Otevřen
Záštity s finanční podporou -  Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
Otevřen
záštity s finanční podporou - Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy
Uzavřen
záštity s finanční podporou - Ing. Zbyněk miklík
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky
Uzavřen
Záštita s finanční podporou - Václav židek
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
Otevřen