Základní výběr a oblasti podpory > Oblast podpory Regionální rozvoj

Oblast podpory Regionální rozvoj

Správce: Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Vyberte z následujících možností:

2.1 Program obnovy venkova
Program je určen pro: venkovské obce v Libereckém kraji definované v Programu rozvoje LK 2014-2020 (obec, městys, město v územním obvodu Libereckého kraje); Svazky obcí v územním obvodu LK (DT 6, 7)
uzavřen
2.2 Regionální inovační program
uzavřen
2.4 Příprava a administrace projektů
Zatím nevyhlášen
2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
uzavřen
2.6 Podpora místní Agendy 21
uzavřen
2.7 Program na podporu činností mateřských center
uzavřen
Asistenční vouchery Libereckého kraje
Program je určen pro veřejnoprávní subjekty, které mají sídlo či pracoviště na území Libereckého kraje.
otevřen
Individuální žádost o dotaci v oblasti regionálního rozvoje
otevřen

Zpracovávám...