Počasí Dnes °C
Základní výběr a oblasti podpory > Oblast podpory Sociální věci

Oblast podpory Sociální věci

Správce: Odbor sociálních věcí

Vyberte z následujících možností:

Individuální žádost o dotaci v oblasti protidrogové politiky Libereckého kraje
Dotace směřuje na podporu intervenčních oblastí Národní strategie protidrogové politiky: primární prevence, léčba a resocializace a snižování rizik.
uzavřen
Individuální žádost o dotaci v oblasti sociálních věcí
otevřen

Zpracovávám...