Základní výběr a oblasti podpory > Oblast podpory Životní prostředí a zemědělství

Oblast podpory Životní prostředí a zemědělství

Správce: Odbor životního prostřední a zemědělství

Vyberte z následujících možností:

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty
uzavřen
8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
útulky, záchranné stanice, drobné památky v krajině, ...
uzavřen
8.3 Podpora včelařství
uzavřen
8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství
myslivecké, včelařské a rybářské kroužky, skupiny mládeže dlouhodobě pracující v oblasti životního prostředí
uzavřen
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
uzavřen
Individuální žádost o dotaci v oblasti životního prostředí a zemědělství
otevřen

Zpracovávám...