Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Životní prostředí a zemědělství

Vyberte z následujících možností:

8.1 PODPORA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A OSVĚTY
Cílem tohoto programu je zvýšit ekologické povědomí obyvatel Libereckého kraje.
Uzavřen
8.2 PODPORA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
Podpora péče o krajinu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami.
Uzavřen
8.3 PODPORA VČELAŘSTVÍ
Podpora začínajících čelařů, rozšíření a zkvalitnění chovu stávajích včelařů a prevence nemocí včel pořízením nových úlů
Uzavřen
8.4 PODPORA DLOUHODOBÉ PRÁCE S MLÁDEŽÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Podpora mysliveckých, rybářských, včelařských a přírodovědných kroužků
Uzavřen
8.5 PODPORA PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, JEJICH OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ A PODPORA SBĚRU A VYUŽITÍ BIOODPADŮ
Podpora opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů a k jejich opětovnému použití se zaměřením především na bioodpady v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 - 2025
Uzavřen
8.6 PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ
Podpora environmentálně citivlitých opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny
Uzavřen
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Žádost o poskytnutí dotace je možné podat v případě, že na akci není možné žádat z programů vyhlášených v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - Oblast podpory životní prostředí a zemědělství.
Otevřen