Počasí Dnes °C
Základní výběr a oblasti podpory > Oblast podpory Památková péče

Oblast podpory Památková péče

Správce: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Vyberte z následujících možností:

7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
uzavřen
7.3 Stavebně historický průzkum
uzavřen
Individuální žádost o dotaci v oblasti péče o kulturní dědictví
otevřen

Zpracovávám...