Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Památková péče

Vyberte z následujících možností:

7.2 ZÁCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK V lIBERECKÉM KRAJI 2022
Tento program je zaměřen na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje, a také na restaurování kulturních památek nebo jejich částí.
Uzavřen
7.2 ZÁCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK V lIBERECKÉM KRAJI 2023
Tento program je zaměřen na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje, a také na restaurování kulturních památek nebo jejich částí.
Uzavřen
7.2 ZÁCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK V lIBERECKÉM KRAJI 2024
Tento program je zaměřen na zachování a obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje, a také na restaurování kulturních památek nebo jejich částí.
Uzavřen
PAMÁTKOVÁ PÉČE - 7.3 STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
Tento program je určen na historickou a stavební dokumentaci nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje, tzv. stavebně historický průzkum, ne však na projektovou dok...
Uzavřen
PAMÁTKOVÁ PÉČE - 7.3 STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 2023
Tento program je určen na historickou a stavební dokumentaci nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje, tzv. stavebně historický průzkum, ne však na projektovou dok...
Uzavřen
PAMÁTKOVÁ PÉČE - 7.3 STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 2024
Tento program je určen na historickou a stavební dokumentaci nemovitých kulturních památek, prohlášených dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Libereckého kraje, tzv. stavebně historický průzkum, ne však na projektovou dok...
Uzavřen
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O dOTACI V OBLASTI PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA ROK 2021
Program pro finančně velmi náročnou obnovu nemovitých i movitých kulturních památek, kterým hrozí zánik a které jsou prohlášené za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplnění.
Uzavřen
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O dOTACI V OBLASTI PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA ROK 2022
Program pro finančně velmi náročnou obnovu nemovitých i movitých kulturních památek, kterým hrozí zánik a které jsou prohlášené za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplnění.
Uzavřen
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O dOTACI V OBLASTI PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA ROK 2023
Program pro finančně velmi náročnou obnovu nemovitých i movitých kulturních památek, kterým hrozí zánik a které jsou prohlášené za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplnění.
Uzavřen
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O dOTACI V OBLASTI PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA ROK 2024
Program pro finančně velmi náročnou obnovu nemovitých i movitých kulturních památek, kterým hrozí zánik a které jsou prohlášené za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplnění.
Otevřen