Počasí Dnes 8°C Zítra 3°C
Základní výběr a oblasti podpory > Oblast podpory Školství a mládež

Oblast podpory Školství a mládež

Správce: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Vyberte z následujících možností:

4.1 Program volnočasových aktivit
Připravuje se schválení a vyhlášení programu.
Zatím nevyhlášen
4.3 Specifická primární prevence rizikového chování
Připravuje se schválení a vyhlášení programu.
Zatím nevyhlášen
4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže
Připravuje se schválení a vyhlášení programu.
Zatím nevyhlášen
4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Připravuje se schválení a vyhlášení programu.
Zatím nevyhlášen
Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017
Připravuje se schválení a vyhlášení programu.
Zatím nevyhlášen
Žádost o individuální dotaci v oblasti školství a mládeže
otevřen

Zpracovávám...