Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Školství a mládež

Nebyla vytvořena žádná galerie.

Vyberte z následujících možností:

4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26. 3. 2024 usnesením č. 167/24/ZK schválilo poskytnutí neinvestičních dotací v programu 4.1 Program volnočasových aktivit pro rok 2024.
Uzavřen
4.3 Specifická primární prevence rizikového chování
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26. 3. 2024 usnesením č. 167/24/ZK schválilo poskytnutí neinvestičních dotací v programu 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování.
Uzavřen
4.4 sOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26. 3. 2024 usnesením č. 167/24/ZK schválilo poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje programu 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže
Uzavřen
4.7 podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26. 3. 2024 usnesením č. 167/24/ZK schválilo poskytnutí účelových dotací v programu 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Uzavřen
Vzdělávací aktivity pro seniory
Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 2. 4. 2024 usnesením č. 636/24/RK schválila poskytnutí účelových dotací v programu Vzdělávací aktivity pro seniory
Uzavřen
systémová podpora vzdělávání žáků v oboru základní škola speciální
Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 2. 4. 2024 usnesením č. 636/24/RK schválila poskytnutí účelových dotací v programu Systémová podpora vzdělávání žáků v oboru základní škola speciální.
Uzavřen
Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2024
Zajištění dopravy žáků 8. a 9. ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh EDUCA EXPO 2024 ve dnech 10. - 12. 10. 2024.
Vyhlášen
Podpora dopravy žáků na výukové programy IQ LANDIA 
Zajištění dopravy žáků mimolibereckých základních škol na výukové programy programy IQ LANDIA. 
Vyhlášen
Podpora školního stravování v Libereckém kraji ve školním roce 2023/2024
Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024
Uzavřen
Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2024/2025
Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2024/2025
Vyhlášen
Žádost o individuální dotaci v oblasti školství a mládeže
Individuální dotaci lze poskytnotu pouze v případě, že aktivitu nelze podpořit z dotačního programu.
Otevřen

Zadejte text