Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Oblast podpory Školství a mládež

Vyberte z následujících možností:

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo podmínky a vyhlášení programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování. Žadatelé mohou předkládat žádosti o dotaci v termínu od 27. ledna do 7. února 2020.
Uzavřen
4.7 podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo podmínky a vyhlášení programu č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními. Žadatelé mohou předkládat žádosti o dotaci v termínu od 27. ledna do 7. února 2020.
Uzavřen
4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo podmínky a vyhlášení programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit. Žadatelé mohou předkládat žádosti o dotaci v termínu od 27. ledna do 7. února 2020.
Uzavřen
4.4 sOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo podmínky a vyhlášení programu č. 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže. Žadatelé mohou předkládat žádosti o dotaci v termínu od 27. ledna do 7. února 2020.
Uzavřen
Žádost o individuální dotaci v oblasti školství a mládeže
Individuální dotaci lze poskytnotu pouze v případě, že aktivitu nelze podpořit z dotačního programu.
Otevřen