Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Školství a mládež

Vyberte z následujících možností:

4.1 PROGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2023 usnesením č. 617/23/ZK schválilo podmínky a vyhlášení programu 4.1 Program volnočasoých aktivit pro rok 2024 .
Uzavřen
4.3 Specifická primární prevence rizikového chování
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2023 usnesením č. 617/23/ZK schválilo vyhlášení programu 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování.
Uzavřen
4.4 sOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2023 usnesením č. 617/23/ZK schválilo vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci na rok 2024 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje programu 4.4 Soutěže a podpora ...
Uzavřen
4.7 podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2023 usnesením č. 617/23/ZK schválilo podmínky vyhlášení programu 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
Uzavřen
Vzdělávací aktivity pro seniory
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 30. 1. 2024 usnesením č. 53/24/ZK schválilo podmínky vyhlášení programu Vzdělávací aktivity pro seniory
Otevřen
systémová podpora vzdělávání žáků v oboru základní škola speciální
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 30. 1. 2024 usnesením č. 53/24/ZK schválilo podmínky vyhlášení programu Systémová podpora vzdělávání žáků v oboru základní škola speciální.
Otevřen
Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA EXPO 2024
Zajištění dopravy žáků posledních a předposledních ročníků mimolibereckých základních škol na veletrh EDUCA EXPO 2024 ve dnech 10. - 12. 10. 2024.
Uzavřen
Podpora školního stravování v Libereckém kraji ve školním roce 2023/2024
Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024
Otevřen
Žádost o individuální dotaci v oblasti školství a mládeže
Individuální dotaci lze poskytnotu pouze v případě, že aktivitu nelze podpořit z dotačního programu.
Otevřen