Počasí Dnes °C

Dotacemi krok za krokem

Vítejte na stránkách průvodce pro získání finanční podpory od Libereckého kraje.
Postupujte po jednotlivých krocích.

Ujistěte se, že můžete finanční podporu obdržet, tedy:

  • nemáte neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči Libereckému kraji, orgánům veřejné správy České republiky, zdravotním pojišťovnám, Evropské unii ad.
  • nenacházíte se v úpadku ani nedošlo k podání insolvenčního návrhu
  • nenacházíte se v likvidaci, rozdělování společnosti ani ve slučování či splynutí
  • nemáte uložen zákaz činnosti
  • není vůči vám, příp. vašemu majetku, navrhováno nebo vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí nebo navrhována či prováděna exekuce
  • nejste akciovou společností s vydanými akciemi na doručitele.

Ze základního výběru vyberte oblast, která Vás zajímá:

POŽÁRNÍ OCHRANA A KRIZOVÉ SITUACE

OBNOVA VENKOVA, MÍSTNÍ AGENDA 21, MATEŘSKÁ CENTRA, REGIONÁLNÍ VÝROBCI, INOVAČNÍ A ASISTENČNÍ VOUCHERY

Oblasti podpory:

Regionální rozvoj

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT

DOPRAVA

Oblasti podpory:

Doprava

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOVÝCHOVA, VČELAŘSTVÍ, LESNICTVÍ, OCHRANA VOD, ODPADY

ZDRAVOTNICTVÍ

Oblasti podpory:

Zdravotnictví

AKCE PODPOROVANÉ LIBERECKÝM KRAJEM

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Oblasti podpory:

Kotlíkové dotace

Zpracovávám...