Dotacemi krok za krokem

Vítejte na stránkách průvodce pro získání finanční podpory od Libereckého kraje.

Aktuálně:

Na základě veřejného připomínkování Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 27. 6. 2017 schválilo jeho nové znění.

Programy Dotačního fondu Libereckého kraje vyhlášené pro rok 2018 se budou po schválení Zastupitelstvem kraje řídit tímto aktualizovaným Statutem DF LK.

Nové znění Statutu DF LK naleznete ZDE, vypořádané připomínky ZDE.


POSTUPUJTE PO JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH.

Ujistěte se, že můžete finanční podporu obdržet, tedy:

  • nemáte neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči Libereckému kraji, orgánům veřejné správy České republiky, zdravotním pojišťovnám, Evropské unii ad.
  • nenacházíte se v úpadku ani nedošlo k podání insolvenčního návrhu
  • nenacházíte se v likvidaci, rozdělování společnosti ani ve slučování či splynutí
  • nemáte uložen zákaz činnosti
  • není vůči vám, příp. vašemu majetku, navrhováno nebo vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí nebo navrhována či prováděna exekuce
  • nejste akciovou společností s vydanými akciemi na doručitele.

Ze základního výběru vyberte oblast, která Vás zajímá:

POŽÁRNÍ OCHRANA A KRIZOVÉ SITUACE

OBNOVA VENKOVA, MÍSTNÍ AGENDA 21, MATEŘSKÁ CENTRA, REGIONÁLNÍ VÝROBCI, INOVAČNÍ A ASISTENČNÍ VOUCHERY

Oblasti podpory:

Regionální rozvoj

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT

DOPRAVA

Oblasti podpory:

Doprava

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOVÝCHOVA, VČELAŘSTVÍ, LESNICTVÍ, OCHRANA VOD, ODPADY

ZDRAVOTNICTVÍ

Oblasti podpory:

Zdravotnictví

AKCE PODPOROVANÉ LIBERECKÝM KRAJEM

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Oblasti podpory:

Kotlíkové dotace

Zpracovávám...