Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:42:"8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty";}}

Životní prostředí a zemědělství - 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 03.04.2017
ukončení příjmu žádostí 28.04.2017

Máte v plánu realizovat ekovýchovnou akci, projekt či připravit ekologický vzdělávací materiál? Vyhlašujeme pro vás tradiční program Dotačního fondu Libereckého kraje 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty.

Cílem tohoto programu je zvýšit ekologické povědomí obyvatel Libereckého kraje, čehož lze dosáhnout řadou různorodých metod. Tradičními žadateli jsou neziskové organizace a školy, žádat o podporu až do výše 100.000,00 Kč na projekt však mohou i jiné subjekty.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty pro rok 2017

Vzor_smlouvy

Vzor_cestne_prohlaseni

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Vzor čestného prohlášení 2017

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena do 28. dubna 2017, 14.00 hod. (nejpozdější termín doručení na podatelnu) dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                 7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                   7:00 – 16:00

pátek                     7:00 – 15:00

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 

Vypořádání (vyúčtování)

8.1 Formuláře k ukončení projektu - dotace 2016

Další kroky

Zpracovávám...