Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:39:"8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny";}}

Životní prostředí a zemědělství - 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Aktuálně

vyhlášení 29.03.2017
zahájení příjmu žádostí 02.05.2017
ukončení příjmu žádostí 31.05.2017

V tomto programu můžete získat dotaci na zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péči o biotopy, činnost stanic pro handicapované živočichy a útulků pro opuštěná zvířata. Prioritní oblastí podpory v roce 2017, na kterou je vyčleněn nejvyšší finanční objem, je údržba a obnova drobných památek v krajině, jako jsou křížky, boží muka, výklenkové kapličky, pomníčky, apod.       

Nejčastější žadatelem v tomto programu jsou obce. Okruh oprávněných žadatelů je však velmi široký. Na jeden projekt zde může získat až 150.000,00 Kč.

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Bezpečnost formulářů

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Vzor čestného prohlášení 2017

Žádost včetně případných příloh pošlete

 

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena do 31. května 2017, 17.00 hod. (nejpozdější termín doručení na podatelnu)dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                    7:00 – 16:00

středa                  7:00 – 17:00

čtvrtek                  7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 

Vypořádání (vyúčtování)

8.2 Formuláře k ukončení projektu - dotace 2016

Další kroky

Zpracovávám...