Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:96:"8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Životní prostředí a zemědělství> 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Životní prostředí a zemědělství - 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Poradí vám

Správce: Odbor životního prostřední a zemědělství

Myslivost a rybářství - Ing. Jan Matouš
485 226 418
jan.matous@kraj-lbc.cz

Včelařství a ochrana přírody - Tomáš Komrzý
485 226 353, 739 541 552
tomas.komrzy@kraj-lbc.cz

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 03.04.2017
ukončení příjmu žádostí 28.04.2017

Vedete myslivecký, rybářský či včelařský kroužek, potřebujete finanční podporu na dlouhodobou činnost skupiny mládeže pracující v oblasti životního prostředí? Jestliže ano, tak právě pro vás je určeno vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství.

Cílem tohoto programu je zvyšovat zájem dětí a mládeže o oblast životního prostředí a zemědělství a související obory prostřednictvím dlouhodobé, pravidelné a systematické činnosti. Z programu nejsou podporovány jednorázové aktivity, které nenavazují na dlouhodobou činnost. 

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášení programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Vzor_smlouvy

Vzor_cestne_prohlaseni

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T1 - Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

Vzor čestného prohlášení 2017

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena do 28. dubna 2017, 14.00 hod. (nejpozdější termín doručení na podatelnu) dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                 7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                   7:00 – 16:00

pátek                     7:00 – 15:00

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

 

Vypořádání (vyúčtování)

8.4 Formuláře k ukončení projektu - dotace 2016

Další kroky

Zpracovávám...