Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:51:"9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Zdravotnictví> 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

Zdravotnictví - 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

Aktuálně

vyhlášení 01.03.2017
zahájení příjmu žádostí 01.04.2017
ukončení příjmu žádostí 30.04.2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 27. 6. 2017 schválilo usnesením č. 267/17/ZK Poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK - programu 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů v oblasti podpory č. 9 Zdravotnictví.

2017 - Usnesení č. 267/17/ZK - Podpořené projekty v programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

2017 - Vyhlášení programu 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Nezbytnou součástí pro administrativné úplné podání žádosti o dotaci je současné podání povinné přílohy žádosti - Popis projektu - Preventivní a léčebné projekty:

2017 - 9.2 - Povinná příloha žádosti o dotaci - POPIS PROJEKTU - Preventivní a léčebné projekty

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                 7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Příjemci dotace jsou povinni nejpozději k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace předložit:

  • četné prohlášení o vyrovnání závazků,

  • kopii dokladu o zřízení účtu,

a další přílohy na žádost správce programu.

Příjemce, se kterým již byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v předcházejících obdobích, a kterou doložil požadovanými přílohami, předloží čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh obvykle formou vyplněného „Formuláře k povinným přílohám“ (2017 - 9.2 Příloha č. 2).  Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost.

 

Peněžní prostředky se převádějí bezhotovostní formou na účet příjemce dotace po předložení řádného vypořádání dotace po ukončení projektu nebo na základě žádosti příjemce může být poskytnuta záloha v maximální výši 50 % přiznané dotace na základě podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace.

 

Vypořádání (vyúčtování)

2017 - FORMULÁŘ - Závěrečné vypořádání/vyúčtování projektu

 

2017 - FORMULÁŘ - Závěrečná zpráva

Další kroky

Zpracovávám...