Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:62:"Individuální žádost o dotaci v oblasti sociálních věcí";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Sociální věci> Individuální žádost o dotaci v oblasti sociálních věcí

Sociální věci - Individuální žádost o dotaci v oblasti sociálních věcí

Aktuálně

vyhlášení 01.04.2017
zahájení příjmu žádostí 01.04.2017
ukončení příjmu žádostí 07.12.2017

Individuální dotace na podporu aktivit v oblasti sociálních služeb 

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu, uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí                 7:00 – 17:00

úterý                     7:00 – 16:00

středa                   7:00 – 17:00

čtvrtek                  7:00 – 16:00

pátek                    7:00 – 15:00.

 

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Po schválení dotace orgány kraje poskytovatelé před podpisem smlouvy dodají následující přílohy:

a) doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj,

b) kopii dokladu o zřízení účtu příjemce.

Pokud tyto doklady byly již předloženy dříve, vyplňte pouze Čestné prohlášení o předložení již dříve platných dokumentů.

c) Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Vypořádání (vyúčtování)

Závěrečné vyúčtování projektu

Připravuje se

Další kroky

Zpracovávám...