Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:42:"Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Kotlíkové dotace> Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

Kotlíkové dotace - Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

Aktuálně

vyhlášení
zahájení příjmu žádostí
ukončení příjmu žádostí

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU SE PŘEDPOKLÁDÁ NA KONCI ZÁŘÍ 2017. Pokud uvažujete o využití této dotace, zašlete nám Vaše kontakty na kotliky@kraj-lbc.cz, budeme Vás průběžně informovat.

  • název projektu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
  • číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005164

AKTUALITY:

  • Konzultace probíhají v nových kancelářích ve 3. patře Evropského domu - dveře č. 4.13 a 4.14 (nově zrekonstruovaný objekt vedle budovy krajského úřadu) na adrese: U Jezu 525/4, Liberec 2. Telefonní a e-mailové kontakty na projektové manažery zůstanou beze změn.
    • pondělí, středa: 8:00 - 17:00
    • úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:00
  • V průběhu října 2017 se uskuteční semináře na ORP (Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod), kde bude vyhlášený program představen. Pozvánku na semináře najdete v oddílu "přečtěte si" na této webové stránce.
  • Na konci října 2017 se předpokládá příjem žádostí (elektronický příjem s následným fyzickým doručením na krajský úřad).

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ ODKAZY:

  • Seznam podporovaných výrobků a technologií https://svt.sfzp.cz/ pro 2. kolo kotlíkových dotací (67. výzva OPŽP od 2017)

Přečtěte si pozorně Vyhlášení programu

Vyhlášený program - Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

Vzor Smlouvy II.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Žádost II.

Příloha žádosti II. č.1

Příloha žádosti II. č.2

Příloha žádosti II. č.3

Příloha žádosti II. č.4

Příloha žádosti II. č.5

Příloha žádosti II. č.6

Žádost elektronicky odešlete a poté doručte listinně

Vyplněný formulář žádosti (bez příloh!) odešlete kliknutím na následující odkaz a postupujte dle instrukcí:

 

=zde bude po vyhlášení výzvy odkaz=

 

Poté žádost vytiskněte, podepište a spolu s přílohami nejpozději do 10 pracovních dní doručte osobně nebo poštou na podatelnu krajského úřadu.

 

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Připravuje se ...

Vypořádání (vyúčtování)

Připravuje se ...

Postupujte v následujících krocích

Zpracovávám...