Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:57:"SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Sdružení hasičů ČMS Libereckého kraje> SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje

Sdružení hasičů ČMS Libereckého kraje - SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje

Aktuálně

vyhlášení 01.02.2017
zahájení příjmu žádostí 01.02.2017
ukončení příjmu žádostí 31.12.2017

Dotace je určena SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Liberec (IČO: 71171452)

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

 

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

 

Povinná příloha – doručit v písemné podobě spolu se žádostí:

  • Vytištěné potvrzení o elektronickém odeslání Žádosti (generované webovým portálem)

 

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

Na projekty, jejichž realizace nebude dokončena do termínu 31.12.2017 se vztahuje povinnost předložit v souladu se smlouvou Průběžnou zprávu o realizaci projektu. V ní je třeba stručně uvést stav realizace projektu a výši prostředků dosud na projekt použitých.  Použije se formulář určený pro Závěrečnou zprávu.

Průběžná zpráva o realizaci projektu 

Vypořádání (vyúčtování)

Závěrečná zpráva

Schválený projekt je nutné realizovat v období 1. ledna 2017 až 31. prosince 2017. Přitom je zcela nezbytné dodržet termín předání závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečného vyúčtování uvedený ve smlouvě, tj. „nejpozději do 50 dnů od ukončení akce.

 

Závěrečné vyúčtování

POZOR: Zálohová faktura není uznávána jako účetní doklad – musí k ní ještě vždy následovat konečná faktura!

* Závěrečné vyúčtování včetně Závěrečné zprávy (s přílohami) doručit datovou schránkou nebo v tištěné podobě poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo osobně do podatelny Krajského úřadu - U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (rozhodující je datum doručení, nikoli datum podání na poštu).

Další kroky

Zpracovávám...