Počasí Dnes °C
a:3:{i:0;a:3:{s:2:"id";s:4:"9841";s:7:"wiseUrl";s:0:"";s:5:"label";s:15:"Program podpory";}i:1;a:3:{s:2:"id";s:4:"9861";s:7:"wiseUrl";s:2:"_r";s:5:"label";s:16:"Detail reference";}i:2;a:1:{s:5:"label";s:46:"Zajištění lékařské pohotovostní služby";}}
Základní výběr a oblasti podpory> Zdravotnictví> Zajištění lékařské pohotovostní služby

Zdravotnictví - Zajištění lékařské pohotovostní služby

Aktuálně

vyhlášení 01.02.2017
zahájení příjmu žádostí 01.02.2017
ukončení příjmu žádostí 30.06.2017

Požádat o vyrovnávací platbu na Zajištění lékařské pohotovostní služby mohou pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří byli k zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pověřeni krajem na základě Pověření k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu.  

Nejprve svůj záměr zkonzultujte s příslušným pracovníkem úřadu uvedeným výše v červeném rámečku PORADÍ VÁM

Poskytovatel zdravotních služeb, který je Libereckým krajem pověřen k výkonu veřejné služby v obecném hospodářském zájmu žádá o vyrovnávací platbu na „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ v souladu s uzavřeným Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

Stáhněte si aplikaci pro vyplnění žádosti

 

Může se hodit:

Vyplňte formulář žádosti včetně případných příloh

Vyplňte formulář žádosti o dotaci v oblasti zdravotnictví, program „Zajištění lékařské pohotovostní služby“

 

T5 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Žádost včetně případných příloh pošlete

Žádost o poskytnutí dotace musí být na krajský úřad doručena dvěma způsoby:

1. ELEKTRONICKY bez požadovaných příloh přes webový portál (nikoli e-mailem). Odkaz na webový portál naleznete také na konci elektronického formuláře žádosti.

a zároveň

2. PÍSEMNĚ včetně požadovaných příloh, a to:

a) prostřednictvím datové schránky c5kbvkw (u orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce)

nebo

b) poštou (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) na adresu:

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

nebo

c) osobně do podatelny krajského úřadu na výše uvedené adrese (v tištěné podobě, podepsané a orazítkované) v časech:

pondělí            7:00 – 17:00

úterý               7:00 – 16:00

středa              7:00 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 16:00

pátek               7:00 – 15:00.

Rozhodující je datum a hodina doručení, nikoli datum podání na poštu.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožná.

Obdrželi jste dotaci? Důležité informace k průběhu realizace

V případě, že v průběhu realizace závazku „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dojde ke změnám zejména v účelu, termínech realizace a v závazných parametrech závazku oproti údajům uvedeným ve smlouvě o zajištění lékařské pohotovostní služby, je nezbytné požádat o schválení změny, a to nejpozději 30 dnů před ukončením realizace.

Vypořádání (vyúčtování)

Vyrovnávací platba závazku „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ musí být vyúčtována nejpozději do 6. 2. následujícího kalendářního roku po roku uzavření smlouvy, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Povinnou součástí závěrečného vyúčtování bude i závěrečná zpráva o realizaci projektu dokládající zejména úroveň jeho naplnění a efektivitu vynaložených prostředků. Závěrečná zpráva musí obsahovat informaci o počtu ošetřených osob (dospělí a děti) v souvislosti se zajištěním lékařské pohotovostní služby. 

Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva lékařská pohotovostní služba

 

Další kroky

Zpracovávám...